IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi

 

Otomotiv tedarik zinciri içinde yer alan firmaların alması gereken kalite belgelerinden en önemlisi IATF 16949:2016 'dır. Uluslararası Otomotiv İş Gücü  (IATF) tarafından yayınlanan ve otomotiv sektörü tarafından uygulanan bu standart IATF TS 16949 ve ISO TS 16949 olarak da bilinir.

FMEA, İPK, SPC, MSA, Yeterlilik Analizleri, APQP/PPAP, Değişiklik Yönetimi, Ürün verisi yönetimi

FMEA - Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effects Analysis)

FMEA metodu genellikle parçaların ve ekipmanların analizine odaklanır. Bu metod, başarısızlığın olabildiği yer ve alanların herbirini çözümler ve kişisel fikirleri de dikkate alarak değer biçer ve sistemin parçalarının herbirine uygulanabilir.

Hata Modu ve Etki Analizi uygulaması;

 • Her hatanın nedenlerini ve etkenlerini belirler,
 • Potansiyel hataları tanımlar,
 • Olasılık, şiddet ve saptanabilirliğe bağlı olarak hataların önceliğini ortaya çıkarır,
 • Sorunların izlenmesini ve düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlar.

İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) - Statical Process Control (SPC)

SPC (IPK) çalışmaları, kalite problemlerinin kaynağı olarak operatörden daha çok proses üzerinde odaklanır. Özellikle, kalite sorunlarının temelini oluşturmayan, kötü operatör gibi, faktörlerle de ilgilenmesine rağmen, üretim metodları, hammadde, çalışma ortamı ve malzemedeki kusurların ve sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesini araştırır.

Süreç / Proses Yeterlilik Analizi

Bu kavram istatistiksel proses kontrol konularının temel kavramlarından olup sürecin genel seyri konusunda bilgi sahibi olmamıza yardımcı olan bir kat sayıdır. Proses üretim yeteneğini ortaya koymak için yapılan proses yeterlilik analizleri sayısal olarak Cp ve Cpk indisleri ile ifade edilmektedir.

MSA (Measurement Systems Analysis – Ölçüm Sistemleri Analizi)

IATF 16949  Kalite Yönetim Sistemi her yeni ürün devreye alınması ve seri imalat aşamalrında müşteri özel istekleri başta olmak üzere tüm karateristiklerin doğru ölçüldüğünü garanti altına almak ister, MSA modülü bu amaca yönelik olarak hazırlanmıştır.

Ölçüm Sistemi Neleri İçerir?

 •     Ölçüm cihazlarını,
 •     Ölçüm yapan operatörleri,
 •     Ölçüm ortamını,
 •     Ölçüm prosedürlerini ve
 •     Ölçüm için yardımcı ekipmanları içerir.

APQP – PPAP ( Üretim Parçası Onay Prosesi )

Yeni bir ürünün devreye alınması sürecinde  IATF 16949 Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği hazırlıkların yapılması ve bu süreçte APQP/PPAP başlıkları altında bir çok dokümanın hazırlanması gerekmektedir. APQP/PPAP modülü;

 • süreci en başından itibaren yönetmenizi,
 • tüm ilgili ekibi sorumluluk atayarak tanımlamanızı,
 • süreçte yapılacak işlerin hatırlatılması ve ilgili kişilerin bilgilendirilmesini,
 • dokümanların zamanında hazırlanarak sürecin kontrollü ilerlemesini,
 • parça dokümanlarının belirli bir hiyerarşi içinde kayıt altına alınması ve erişilebilirliğini sağlamaktadır.